L'oposició demana més iniciatives a Gallego

Els grups de l’oposició rosinca, CIU i ERC, creuen que les iniciatives
desenvolupades des de Turisme són escasses en aquest primer any de quadripartit.


CIU: Millorar la imatge de Roses.
Des del principal grup, CIU, la regidora Montserrat Sastre recorda: “El regidor Gallego és d’un partit polític que va basar la seva campanya electoral en l’impuls al turisme. Reconec que en aquest camp està tot inventat, però crec que el que s’ha fet és insuficient”. I afegeix: “Comptava que en algun tema consensuaríem, però sembla ser que estan molt satisfets amb la feina”. Sastre, que s’ocupa dels temes de turisme en el grup convergent, creu que Roses no té un projecte turístic definit i aposta per millorar la imatge de la vila. “La imatge de Roses en obres és molt desagradable, no sé si no han agilitzat prou les obres, o no les han controlat...”.


ERC: Potenciar la marca Empordà
El regidor d’ERC, Marc Danés, subratlla: “Hi havia tres temes on nosaltres estàvem disposats a consensuar: educació, turisme i urbanisme”. Però argumenta que van reunir-se al desembre per parlar d’ensenyament i encara no han rebut resposta. “Sempre hem defensat el Pacte local de turisme”, comenta. Es mostra satisfet de l’entrada de Roses a l’Associació Alt Empordà Turisme però creu que cal potenciar encara més “la marca Empordà”. De la mateixa manera, Danés critica algunes accions del govern: “ha fet despeses inútils en càrrecs de confiança i ha decidit que el Tour de Vela ja no passi per Roses, fet que ens donava molt de ressò”.
Entrevista al regidor de Turisme, Gaspar Gallego.

- Sobre la temporada d'estiu i el primer any de legislatura: "La crisi ens afectarà negativament".
- Sobre el polèmic càrrec de confiança: "Quan no necessiti els seus serveis, Mònica Camps marxarà".


Publicat a Revista de Roses.