Programa ERC 2007 (Resum)

CULTURA

· Potenciar els lligams culturals amb Rhodes.

· Recuperar les masies en mal estat i església casa cremada. Concretament el Mas Montjoi de baix per donar-li una utilitat.

· Hotel d’Entitats: Obrir i donar-les a conèixer. Situat a la Casa del Mar.

· Donar utilitat a l’Ajuntament Vell: Ateneu Cultural, Sala d’Exposicions, Sala d’actes de cerimònies civils.

· Continuar restauració Ciutadella, Castell Trinitat, Castell Bufalaranya, Punta Falconera. Millorar recorreguts amb guies electròniques, Xarxa Wifi i Bluetooth.

· Diversificar oferta de museus: crear el Museu d’Arqueologia Subaquàtica.

· Portar la cultura i la història de Roses als col·legis per als estudiants, com a potenciació dels valors locals, mitjançant crèdits de recerca.

· Descentralitzar les activitats culturals. Ampliar l’oferta de les activitats a la resta de l’any.

· Promoció i foment de la Ciutadella per als rosincs.

· Itineraris i restauració de camins rurals amb redacció de plànols.

· Ajudes econòmiques als joves per incentivar les visites als teatres.

· Roses, Capital Cultural de l’Alt Empordà, amb actuacions setmanals.

· Fomentar el consum de la vinya i l’oli locals als establiments de restauració.

· Cursos de català a nivell superior.

· Fomentar les escoles de música i de teatre.

· Aprovació definitiva del catàleg de bens culturals d’immobles de Roses.

· Col·laborar amb les associacions locals, publicant les seves actuacions i fent-ne promoció a nivell comarcal.FESTES


· Cavalcada de Reis: agilitar la festa infantil. Rebuda institucional a la plaça Frederic Rahola.

· Carnaval:

o Crear una seu per la comissió permanent del carnaval, per laFederació de Colles de carnaval, per l’Arxiu municipal de carnaval, així com museu i fons de disfresses, revistes i reunions, fòrums i debats.

o Donar poder de decisió per la colla del carnaval. Donar poder de decisió a l’òrgan federatiu del Carnaval. Crear un cens local de colles de carnaval.

o Crear una junta de carnaval per coordinació.

· Festes locals: complementar les jornades festives amb més activitats culturals i musicals.

· Onze de setembre: Incrementar els actes populars: cercavila i botifarrada.

· Recuperar la Festa de la Bicicleta.

· Recuperar l’Embarra’t: Dinamitzar a l’estiu un espai per carpesmusicals a l’espai previst darrera la ciutadella “Parc”, per a empreses locals.
ENSENYAMENT


· Planificació Escolar:

o Creació d’una Nova Llar d’Infants amb possibilitat de futures ampliacions, amb previsió d’ubicació darrera del Vicenç Vives.

o Creació d’una nova escola situada entre el costat de la Ciutadella i l’antic Càmping Bahia.

· Manteniment:

o Mantenir la qualitat i la seguretat de les instal·lacions educatives amb la reforma dels patis de les escoles i de les pistes esportives.

· Potenciar i donar més protagonisme i suport a les AMPA.

· Escola a primària i crèdits de síntesi: Ensenyament de la història local.

· Gestió correcte del Casal d’Estiu amb una ubicació més espaiosa, i amb una adequació als horaris reals de la població de Roses.

· Obertura de les instal·lacions externes en centres educatius els caps desetmana per realitzar activitats d’oci.

· Establiment d’estudis superiors o mòduls de Grau Mitjà i Superior a Rosesmitjançant la signatura de convenis amb l’UDG. (Exemples: Gestió del Patrimoni Local, Pesca, Turisme, Construcció, Idiomes, Hosteleria i Jardí d’Infància.)

· Interrelacions entre les escoles, amb jornades culturals, d’oci i esportives.

· Llibres de text gratuïts re-utilitzables.

· Definició de plans d’entorn per aprofitar les activitats educatives de l’entorn i potenciar la participació dels alumnes en la vida del municipi o del barri.

· Potenciar la figura de l’Educador Social i Mediador cultural als centresdocents per aconseguir una major cohesió social.

· Crear un Centre Obert o Taller d’Estudi Assistit per a l’atenció d’infants amb necessitat d’acollida fora de l’horari escolar.

· Coordinar l’oferta d’activitats extraescolars, Casals i colònies per afavorir la conciliació de l’horari escolar i familiar.

· Potenciar i donar a conèixer el llegat cultural del municipi posant-lo a l’abast dels centre docents.

· Pla de mobilitat escolar, creant camins o rutes escolars segures, que permetin als alumnes anar a l’escola o a la Biblioteca a peu o per carrils bicicleta per vies degudament senyalitzades i amb totes les mesures de seguretat necessàries.


ESPORTS· Completar la zona esportiva amb un rocòdrom, una pista de cross i un camp de golf ecològic, sostenible i sense urbanització i uns camps debotxes per a potenciar l’esport.

· Creació d’un nou equipament esportiu descentralitzat.

· Aprofitament de les zones esportives de les escoles els caps de setmana.

· Fomentar pràctiques esportives minoritàries i fomentar l’accés a lespistes d’esquí.

· Fomentar la pràctica de l’esport en les escoles com a teràpia.

· Consolidar els esports nàutics i competicions esportives: El rem i recuperar la setmana catalana de vela.

· Senderisme: Refugi a Punta Falconera. Inici i fi del GR-10 i del GR-92.

· Potenciar l’esport base amb trobades escolars i ajudant econòmicamentaquelles entitats que més treballin per l’educació esportiva infantil.

· Formar tècnics d’esport base.

· Centre d’alt rendiment esportiu nàutic a Roses.


GOVERNACIÓ I SERVEIS PÚBLICS· Creació d’un dipòsit municipal pels vehicles retirats per la grua.

· Treure a concurs la construcció d’un Tanatori per a l’ús civil i religiós.

· Reclamar Jutjats i un Hospital per a Roses.

· Creació de Pipi-cans i adquisició de “recollidors d’excrements mecànics”.

· Crear un Centre Cívic cantonada Carrer Trinitat amb Riera Ginjolers.

· Reduir l’ocupació de la via pública regulada segons el seu ús i la disponibilitat d’espai pel pas de vianants i vehicles d’emergència.

· Regular la circulació pels carrers “residencials”.

· Potenciar la participació ciutadana mitjançant la promoció de consells id’agències municipals en tots els àmbits proclius a la seva participació.

· Construcció d’un nou Arxiu Municipal de Roses.

· Adequar unes instal·lacions per tal de custodiar gossos i gats abandonats,amb la col·laboració d’entitats sense afany de lucre i del consell comarcal.

· Plafons d’informació d’actes més visibles.

· Creació de una xarxa Wifi local de dos velocitats.
HISENDA I RÈGIM INTERIOR· Reducció despesa financera pel que fa a càrrecs de confiança i gerències.

· Austeritat en la despesa municipal.

· Fomentar i col·laborar amb la diversificació de l’economia productiva local.

· Incentivar l’establiment de noves empreses al polígon industrial, així com promoure l’ampliació d’aquest.

· Realitzar un estudi d’estalvi energètic de les dependències municipals.

· Utilització dins del serveis informàtics de l'Administració local de programari lliure, ja que això comporta un gran estalvi econòmic i una millora tecnològica important.


JOVENTUT· Traslladar el CAR a la Casa del Mar. Relació entre joventut i gent gran.

· Buc de la música. Espai insonoritzat per assaig de grups musicals.

· Carpes i concerts a l’aire lliure a l’estiu.

· Conveni amb altres espais culturals de municipis gironins per facilitar elportar grups. Crear “Canal local de teatre” de tipus televisions locals.

· Potenciar l’associacionisme juvenil.

· Recuperació de l’ ”Embarrat” entre el Rec Fondo i la Ciutadella.

· Afavorir una política d’habitatge social, lloguer d’ habitatge de durada limitada.

· Afavorir amb mesures fiscals les iniciatives empresarials muntades per joves.

· Fomentar intercanvis juvenils europeus amb joves rosincs, ja sigui mitjançant esport o cultura com a eina de nexe.


MEDI AMBIENT· Construcció de cisternes d’aigua pluvial per regar jardins públics.

· Foment de l’estalvi energètic, reciclatge i plantació d’espècies vegetals autòctones amb poc manteniment.

· Parcs d’energies alternatives: fotovoltaics i biomassa.

· Creació d’un viver d’arbres autòctons.

· Aplicació i actualització periòdica del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat.

· Seguir recuperant camins i carrerades tradicionals, publicant els itineraris.

· Restaurar les pedreres abandonades – Mas Oliva i Cuana - disminuint l’impacte visual.

· Creació d’un nou abocador controlat de runes.

· Mantenir-nos en contra de la proliferació de piscifactories marines mentreno es realitzin estudis més rigorosos sobre l’impacte ambiental.

· Majors controls acústics.

· Aplicar energies renovables en edificacions i instal·lacions municipals.
TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA· Pacte local pel Turisme, consensuat amb les entitats públiques i privadesdel municipi. “Patronat de Turisme”.

· Potenciar i fomentar la denominació “Roses-Empordà” com a marca turística, fent promoció dels recursos existents a la comarca.

· Creació d’una zona lúdica i nocturna per a bars i pubs.

· El port esportiu ha de servir per a potenciar la indústria nàutica així comper a l’aprenentatge i pràctica d’esports nàutics.

· Agilitar i simplificar la tramitació municipal en l’obertura de nous negocis.

· Garantir el respecte a la identitat local i nacional. Controlar que la retolaciói els cartells publicitaris compleixin la legalitat lingüística vigent.

· Rebuda als nostres visitants mitjançant el lliurament d’informació turística i cultural en format digital a partir de la creació de la figura de l’informador turístic mòbil.URBANISME· Crear un pàrquing: zona Passeig Marítim/Plaça Catalunya/Mercat Cobert.

· Possibilitat d’adquirir places d’aparcament pels habitants de Roses.

· Ampliar la zona de vianants del casc antic. Continuar la pavimentació decarrers i ornamentar amb un caire més mediterrani. Introduir materials tous com els ceràmics, la fusta, els jardiners, els enllumenats de fosa, amb arbrat i vegetació autòctona.

· Finalitzar la urbanització de la Riera Ginjolers i connexió amb la Gran Via.

· Finalitzar Passeig del front de mar.

· Crear i potenciar zones lúdiques i administratives ubicades dins del nucliurbà.

· Destinar un percentatge de les llicències d’obres al manteniment dels carrers i barris on es sol·licitin aquestes llicències.

· Polítiques per a potenciar zones residencials actualment de segonaresidència cap a zones de primera residència pels ciutadans de Roses.

· Creació de noves zones comercials en aquests nuclis de població.

· Incentius per accedir a aquestes zones. Preus més accessibles i creació d’habitatges protegits.

· Aprovar mesures de protecció de l’arquitectura tradicional al casc antic.

· Ajudes per a la rehabilitació i el pintat de les façanes.

· Agilitar i fer més senzill el tràmit de les llicències d’obres.