Debat: Antoni Rodríguez i Montserrat Mindan

Antoni Rodríguez
Regidor d'Educació

L'espai UA4 té només 5.000 metres quadrats i una part és en procès d'expropiació.El regidor d'Educació, Benestar Social, Salut i Participació parla d'ensenyament coincidint amb l'inici decurs. Explica la situació en què es troben la quarta escola i la segona Llar. També exposa el funcionament de les ajudes en la compra de llibres escolars.

Hem conegut fa unes setmanes que el govern quadripartit no vol construir la quarta escola, la Montserrat Vayreda, al terreny UA4, on l’anterior govern l’havia planejada. Per què?“Nosaltres hem parlat amb el Departament d’Educació i hem valorat l’espai. L’escola Montserrat Vayreda té 2 línies i els estàndards actuals demanen 10.000 metres quadrats, mentre l’espai UA4 té 5.000 metres. A més una part del terreny està subjecte a un procés d’expropiació. Per tant, l’Ajuntament encara no disposa de terreny per cedir a Educació. Ni aquest ni cap altre. És cert que, arrel del nou planejament urbanístic, hi ha uns espais d’equipaments, a la zona de l’IES Illa de Rodhes, que podríem utilitzar per espais educatius, per exemple, el CEIP Montserrat Vayreda. Nosaltres farem una proposta als diversos sectors de la comunitat educativa, als polítics i tècnics; i deciderem on situar la quarta escola.”

En aquest cas de posar en comú una ubicació, com defensarien la ubicació del quart CEIP a la zona de Les Arenes?“Primer, perquè en aquest espai disposaríem dels 10.000 metres quadrats requerits. I després perquè nosaltres no som partidaris de fer escoles petites. En aquest tema, hi ha dos punts de vista: la proximitat i l’espai. L’anterior govern parlava de proximitat i nosaltres busquem un espai millor.”

Per tant, queda descartada la construcció a l’UA4 de l’escola Vayreda?“Encara estem en el procés. Si aconseguim un espai de 10.000 metres quadrats abans que el solar UA4, la construirem allà. Però fins que això no sigui un fet, no afirmaré que allà no hi construirem. Ho estem valorant.”

El govern no està d’acord en l’ubicació de la nova Llar d’infants El Franquet, però ha acceptat que comencin les obres. Quins avantatges i inconvenients té la ubicació adjacent al CEIP Vicens Vives?“Un dels inconvenients d’aquesta ubicació és la proximitat a la rotonda i que ocupa espai públic d’aparcament i de l’escola Jaume Vicens Vives. L’altre inconvenient és que la capacitat d’ampliació és limitada. Tot i això, en aquests moments, fer un nou projecte i buscar un nou terreny suposava un retard que no podíem assumir”.

Per tant el curs 2008-2009 entraran en funcionament les noves instal•lacions?“Sí, la previsió és que el proper curs els alumnes de la Llar El Franquet deixin els barracons. És una qüestió de responsabilitat: no podem acceptar que els nens estiguin en barracons 4 o 6 anys. És per això que nosaltres assumim els projectes que tenia engegat l’anterior govern. També s’ha de dir que tenim previst fer unes reformes a la part d’Educació Infantil del CEIP Jaume Vicens Vives i mentre que durin les reformes, els alumnes passaran als barracons on hi ha hagut fins ara la Llar El Franquet.”

Quin és el funcionament pràctic de les subvencions per reduir el cost dels llibres de text?
“Aquesta decisió ha estat fruit d’una entrada sobtada al govern i amb el curs gairebé tancat. Però en ser una de les bases del nostre programa, vam decidir fer una modificació pressupostària i vam arribar a cobrir, aproximadament i depenent dels casos, la meitat del cost dels llibres. Hem arribat a un acord entre la llibreria Text i les AMPAs. El funcionament general és que nosaltres abonem la quantitat a l’AMPA i l’AMPA paga a la llibreria Text. Al CEIP Narcís Monturiol, els pares i mares paguen i nosaltres li retornem amb posterioritat. La idea per l’any que ve és buscar un sistema per arribar a cobrir el 100% de la despesa i també trobar un model de reciclatge dels llibres.
----------------------------

Montserrat Mindan
Exregidora d'Educació i regidora de CIU

El projecte de la Montserrat Vayreda tenia el suport de tots els grups del Consell Escolar
Montserrat Mindan, exregidora d'Educació i actual regidora de CiU, exposa la visió del seu partit sobre diversos temes educatius. Mindan defensa les decisions de l'anterior govern i valora una de les primeres iniciatives del nou executiu: les subvencions per reduir la despesa familiar en llibres de text.


El govern quadripartit ha afirmat que la el Departament d’Educació a Girona no tenia fins ara cap projecte per a la quarta escola sobre la taula. És cert?“Sí, és cert. El Departament no pot tenir cap projecte si l’Ajuntament no ha entregat els terrenys. Des del Consistori no es podien entregar els terrenys perquè hi havia un problema amb un recurs presentat l’últim moment, que no estava d’acord amb la reparcel•lació de l’UA4. Tot i això, els documents necessaris per enviar a Girona estaven tots preparats. De fet, dos mesos abans, en el Consell Escolar, vam exposar que disposàvem de l’UA4, un solar de 6.000 enlloc dels 10.000 metres quadrats com demana la Generalitat. Els tècnics de l‘Ajuntament afirmaven que era possible fer-hi una escola de dues línies, aprofitant el pendent, amb una planta inferior pels serveis. Vam rebre el recolzament des de tots els sectors del Consell Escolar. A més, la situació a la zona de Els Grecs possibilitava un repartiment més equilibrat de nouvinguts, per evitar formar un gueto com havia passat amb el Jaume Vicens Vives. Amb el traspàs d’informació meva al sr. Antoni Rodríguez li vaig dir que s’havia de resoldre el problema de l’UA4, però que es podia fer tranquil•lament.”

Quina raó els donava el grup socialista per oposar-se al projecte?“L’objectiu dels socialistes sempre ha estat aconseguir una escola gran i amb campus. Però un dels problemes que trobem en situar la quarta escola vora els Mossos és l’increment de ràtio de nouvinguts que provocaria en el centre. Hem de tenir en compte que la zonificació ha estat la única eina que ha donat resultat per equilibrar la presència d’immigrants. Una altra raó que va donar Magda Casamitjana va ser el problema del trànsit, però la proximitat a les vivendes dels alumnes possibilitaria anar a peu a l’escola i solvataria el problema. Nosaltres, al mes de maig, vam tenir el recolzament verbal del Director General de Centres i del Delegat d’Educació a Girona.”

Ja han començat les obres de la segona Llar d’infants, el Franquet. La ubicació del centre va ser decisió del govern de CiU. Per tant, quines avantatges té aquesta ubicació?“Buscàvem una ubicació pròxima a un altre centre per diverses raons: per poder compartir sistemes generals, com el menjador, i perquè molts pares que porten els nens al Vives tenen també fills petits. Així també, la situació geogràfica de les dues Llars quedarà equilibrada, una a cada zona de la Riera. El nostre projecte va tenir el suport del Consell Escolar i la direcció del Vicens Vives.”

Com valoren des de CiU la decisió del govern de Magda Casamitjana de donar subvencions a les famílies per reduir el cost dels llibres de text?“Nosaltres fa dos anys vam començar a fer-ho, amb una quantitat que era provisional i insuficient. La decisió del nou govern em sembla correcte. El que no trobo adequat és la gratuïtat dels libres, perquè el pagament de la totalitat dels llibres no implicarà mai que es cuidin i que es reciclin. Crec que la gent no acaba de valorar el que no paga. A més, la Generalitat hi hauria d’ajudar perquè els impostos municipals només estan destinats al manteniment i als conserges dels centres. És cert que el reciclatge de llibres un tema complicat perquè l’Ajuntament no ho pot fer sol. Es necessita el treball dels centres, les AMPAs i els pares i mares.”

Publicat a Revista de Roses, setembre 2007