Com som els rosincsL’Ajuntament disposa d’un informe amb centenars de dades sobre l’economia i societat rosinca d’entre 1996 i 2005. És l’Informe socioeconòmic 2005, un dossier d’un centenar de pàgines elaborat per dos economistes de la Universitat de Girona, Modest Fluvià i Ricard Rigall. L’objectiu era “examinar la capacitat de Roses per continuar creixent i proveint benestar als ciutadans”. És una radiografia de Roses.

L'habitatge
A Roses hi ha gairebé 23.000 habitatges, una xifra que convertiria molts habitants en propietaris de més d’una llar. Si no fos perquè, segons l’estudi, el 80% dels habitatges censats a Roses són de segona residència, un percentatge inusual a Catalunya.

Del total de vivendes, 6 de cada 10 són comprades, tot i que Roses té un percentatge de lloguers superior a la mitjana. Les cases i apartaments acostumen a tenir una superfície d’entre 60 i 120 metres quadrats.

I la mitjana d’habitants per llar és de 2’63 persones. La majoria dels habitatges rosincs no tenen descendència, però els que sí, cuiden d’1 o 2 fills de mitjana.

L'economia
El món dels serveis és el gran motor econòmic de la població. De fet, genera el 80% del producte interior brut rosinc. Això significa que el món del turisme, comerç i serveis crea la major part de llocs de treball. 7 de cada 10 rosincs es dedica al sector terciari.

Els negocis de comerç i els serveis estan encarats al turisme. La majoria de comerços es dediquen als aliments, a la roba i al calçat. Per contra, els negocis dels llibres i la premsa, dels articles per a la llar o de productes químics se situen per sota de la mitjana catalana. Més enllà del comerç, la hoteleria capta la major part dels serveis: el 35% dels establiments, el doble que a la resta de Catalunya.

Al món de la pesca, cada vegada s’hi dediquen menys rosincs. Tot i això, el port pesquer és, segons l’informe i amb dades de 2004, el segon de Catalunya en nombre de captures. Fa 3 anys, el port feia el 10’5% de les captures catalanes i creava uns ingressos anuals d’13 milions d’euros.

Mentre es parla de la urgència de posar en marxa la zona industrial rosinca, les dades són contundents. Només el 2’7% de la població s’hi dedica, quan la mitjana catalana és del triple.

L'ocupació
El 53% dels rosincs i rosinques majors de 16 anys treballen. La resta, busca feina (6’4%), estudia (25’4%), treballa a casa (11’8%) o és pensionista (17’8%). La desigualtat entre homes i dones segueix present. Hi ha més persones del sexe femení a l’atur o que no treballen fora de casa.

L’atur a Roses és, segons els autors de l’estudi, “de perfil cíclic molt marcat i estretament relacionat amb la temporada turística”. Mentre que l’atur pot arribar al miler de persones en temporada baixa, a l’estiu no supera els 300. Una tendencia molt més marcada en l’àmbit de l’hoteleria i que afecta més a les rosinques.

Aquesta dependència del turisme té un altra conseqüència. El 90% dels contractes fets a Roses són temporals segons Informe socioeconòmic Roses 2005. Per tant, el nivell de contractes indefinits és molt menor que la mitjana catalana i estatal.

El turisme
7.300 places hoteleres, 5.100 en apartaments i 3.200 en càmping. Aquesta és la quantitat de places que disposava el sector turístic rosinc l’any 2005 durant la temporada alta.

Pel que fa als hotels, tenen millor categoria que a la resta de Catalunya. 6 de cada 10 places hoteleres són de 3 estrelles. Durant el període de major demanda (juliol i agost), els visitants acostumen a passar una mitjana de 4’5 nits.

En els càmpings, les pernoctacions són molt superiors: una mitjana de 7 per viatger. Tot i això, gairebé la totalitat dels campaments són de categoria mitjana i no n’hi ha cap de categoria superior o de luxe.

L’àmbit dels apartaments, una activitat lleugerament a la baixa, registre el màxim de pernoctacions, 11 de mitjana.

Els estudis
“El nivell d’instrucció de la població de Roses és clarament menor que el de la resta de l’Alt Empordà i Catalunya”, conclou l’estudi. El 17% de la població no té cap titulació acadèmica i només el 6’5% té una diplomatura o llicenciatura.

En relació al coneixement de català, el 90’3% l’entén. Les dades, referents al 2001, revelen que el 69’5% el sap parlar i la meitat pot escriure’l.

El transport
L’informe revela que, a Roses, hi ha 0’75 vehicles per habitant. La dada supera la mitjana catalana, però és inferior a la comarcal. 7 de cada 10 són turismes.

5.500 rosincs utilitzen un vehicle per raons de feina. La gran majoria utilitzen el transport individual. A més, 600 persones es mouen en vehicle dins o fora la vila per motius d’estudi.

L'oci
Segons l’estudi Roses disposa de 25 pistes de tennis, 6 sales esportives i 46 piscines a l’aire lliure. Això fa que Roses tingui 1 de cada 3 piscines de la comarca.

Pel que fa als equipaments culturals, l’estudi recull dades de principis de la dècada. Però des de llavors, s’ha inaugurat un teatre, un museu, dues sales de cinema i una nova biblioteca.


Publicat a Revista de Roses, novembre 2007