Les solucions pels més joves

Tutora de l’aula d’acollida de l’IES Illa de Rodes

“Intentem fer una immersió lingüística i aconseguir que se sentin ben atesos”


Les classes d’acollida volen facilitar l’adaptació dels alumnes al centre

Els diversos centres escolars públics de Roses disposen d’aula d’acollida per els alumnes que acaben d’arribar a Catalunya. Al’IES Illa de Rodes és una classe petita i amb poques taules. Els alumnes, quatre en el moment de la visita, semblen treballar en equip, tot i les seves diferències d’edat, llengua i procedència. La seva tutora, que prefereix mantenir-se en l’anonimat per ressaltar la feina col·lectiva de tot el claustre de professors, n’explica l’objectiu i el funcionament.

Què és una aula d’acollida?
L’aula d’acollida és el recurs que tenen actualment les escoles, tant a primària com a secundària, per alumnes nouvinguts que s’incorporen al nostre sistema educatiu. Aquests alumnes no coneixen la llengua i, per tant, no poden seguir amb normalitat les classes. Des de les aules d’acollida s’intenta fer una immersió lingüística
per a que puguin en un futur incorporar-se a una aula ordinària. També es pretén aconseguir que se sentin ben acollits i ben atesos.

Des de quan existeix a l’IES Illa de Rodes?
El sistema d’aules d’acollida funciona des de fa quatre anys, però abans ja hi havia altres sistemes. Només canvia la terminologia

Quins alumnes hi assisteixen?
Aquí atenem a tots aquells alumnes que acaben d’arribar o que és el segon curs que hi estan. Normalment el màxim és de dos cursos, encara que sempre hi ha casos específics que els superen perquè, per exemple, no havien estat escolaritzats.

També passen per l’aula d’acollida alumnes d’altres parts d’Espanya que no coneixen el català?
Sí, també. L’única diferència és que segurament hi estaran menys temps.

Depenent de la zona de procedència,tenen menor o major facilitat amb el català?
Sí, és clar. No té res a veure un alumne que vingui de França, que parla una llengua romànica i que hagi estat ben escolaritzada, i una persona que vingui del Marroc i, posat el cas, mai hagi anat a l’escola.

> LES CLASSES
Quines matèries o conceptes es treballen a l’aula?
Principalment es treballa llengua catalana, sobretot oral i des de molts aspectes diferents.

Amb quins mètodes s’imparteixen les classes?
És una classe que ha de ser força dinàmica, participativa i parlada. S’ha de fer molt de teatre perquè potser d’entrada tens 8 alumnes que no entenen gens ni mica el català i són de procedències molt diverses. Sempre treballem en funció de les necessitats concretes dels alumnes.

Quantes hores són a l’aula d’acollida?
El màxim d’hores que nosaltres els tenim són dotze. Amb la resta de la classe, intentem que assisteixin a les classes d’educació física, llengua estrangera
o matemàtiques per a que no perdin massa el seu currículum educatiu.

> LA INTEGRACIÓ
Quins inconvenients té per als alumnes fer classe separats de la resta de companys?
L’inconvenient és que no segueixen el seu currículum ordinari i, per tant, deixen de fer una sèrie d’assignatures que si estiguessin al seu país d’origen farien. El nostre centre intenta que facin el màxim d’hores amb la resta del grup classe, però potser deixen de fer socials o matemàtiques.”

Els centres, més enllà d’aquestes aules, tenen un Pla d’acollida. En què consisteix?
El màxim objectiu és tenir, amb els alumnes nouvinguts, més atenció i precaució per a que se sentin còmodes i ben atesos al centre. Aquests alumnes vénen de cultures tant summament diferents que hem de parar-hi més atenció a l’hora d’explicar-los, per exemple, quin és el seu horari o quines són les aules i professors que tenen.

El centre dissenya aquest Pla?
Sí, ho dissenya el propi centre seguint unes directrius.

* * *


El Pla Educatiu d'Entorn

Per segon any consecutiu, Roses desenvoluparà el Pla Educatiu d’Entorn (PEE), una eina per cobrir les necessitats educatives i socials dels joves més enllà de les aules. Un dels principals objectius d’aquests plans, desenvolupats arreu de Catalunya, és millorar la integració dels immigrants més joves.

A finals de setembre una reunió de de la comissió de representants
del PEE va repassar les activitats desenvolupades a Roses el curs passat i va donar llum verda al projecte d’enguany. A la trobada, al Teatre municipal, hi van participar 54 membres de l’ampli ventall de sectors implicats com centres escolars, polítics, AMPAs, centres culturals, esportius o de lleure.

El regidor d’Educació, Benestar Social, Salut i Participació, Antoni Rodríguez, va anunciar, en declaracions a Empordà TV, “menys quantitat d’activitats però adreçades a un públic més ampli, les quals s’aniran anunciant al llarg del curs”.
Entre les activitats més pròximes destaca l’Aula municipal de Teatre, el Taller de Contes del Magreb i Orient Pròxim, els Seminaris de Músiques del món i el reinici de la Biblioteca Jove.

Els PEE són promoguts pel Departament d’Educació de la Generalitat i compten amb importants inversions de recursos. Enguany, al Pla rosinc, s’hi destinen 192.000 euros, un 12% més que el curs passat. Un terç és cobert per l’Ajuntament i la resta, per la Generalitat.

Publicat a Revista de Roses, octubre 2007